پشتیبانی واتس اپ
انواع ترخیص کالا

انواع ترخیص کالا از گمرک قسمت ۲

ترخیص کالا به شیوه ورود و صدور بسته هاي پستي( هديه و سوغات):

 ترخيص كالاهايي كه از طريق پست وارد مـيشـود باسـتثناي اقلامـي كـه ورود آنهـا از نظـر شرعي يا قانوني ممنوع است. مشروط بر آنكه جنبه تجاري پيدا نكند تـا ارزش حـداكثر پنجـاه (۵۰) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، بـدون مطالبـه كـارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات بلامانع است

مدارك لازم براي ترخیص کالا یا انجام خدمت:

۱ -كارت شناسايي
۲ -قبض رسيد پستي
۳ -مدارك حمل و خريد كال

 

ترخیص کالا یا واردات کالا به صورت ملواني :

مدارك لازم براي انجام خدمت :

۱ -كارت ملواني
۲ -اسناد خريد
۳ -قبض انبار و برگه ترخيصيه
۴ -گواهي سازمان حمايت در صورت نياز
۵ -گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز

 

ترخیص کالا یا واردات بدون انتقال ارز :

مدارك لازم براي وادرات کالا :

۱ -اسناد خريد
۲ -اسناد حمل
۳ -قبض انبار و برگه ترخيصيه
۴ -ثبت سفارش بازرگاني
۵ -مجوزهاي قانوني
۶ -كارت بازرگاني
۷ -گواهي سازمان حمايت در صوت نياز
۸ -گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز

 

ترخیص کالا یا واردات کالا به صورت پيله وري :

افراد ساكن بخـشهـاي مـرزي كشور كه سه سال مستمر در اين مناطق سكونت داشته و داراي اهليت مندرج در مـاده (۲۱۱ ) قانون مدني براي خريد و فروش كالا ميباشند. ميتوانند بـا دريافـت كـارت پيلـهوري بـه نـام خود، نسبت به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات ماده (۲۰ ) اقدام نمايند.

مدارك لازم براي ترخیص کالا :

۱ -اسناد خريد
۲ -اسناد حمل
۳ -كارت پيله وري
۴ -ثبت سفارش بازرگاني
۵ -مجوزهاي قانوني
۶ -گواهي سازمان حمايت در صوت نياز
۷ -گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا