بازرگانی پیشرو تلاشگران

ترخیص-کالا

ترخیص کالا از گمرک چگونه است ؟

ترخیص کالا یا ترخیص یک فرایند در گمرک کشور ها است. که توسط صاحب کالا یا نمایندهٔ قانونی صاحب کالا نزد گمرک جهت صادرات یا واردات کالا صورت می‌گیرد. و