بازرگانی پیشرو تلاشگران

کامپیوتر های کوانتومی

کامپیوترهای کوانتومی؛ تهدید بزرگی برای بلاک چین !

با وجود اینکه شبکه‌های بلاک چین در برابر حمله مهاجمان مقاوم و ایمن هستند ، مقاله پژوهشی جدیدی که توسط دانشگاه کرنل (Cornell) منتشر شده، نشان می‌دهد که

راه‌های هک و حمله‌ به بلاک چین قسمت ۲

حمله‌های کیف پول کاربر نام بلاک چین و امنیت سایبری مانند نمک و فلفل کنار یکد‌یگر می‌آیند. کاربران بلاک چین خود بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت بلاک چین به